ну що

Sep. 14th, 2013 09:31 am
snizhna: (профіль)
[personal profile] snizhna
Вилазка відбулась успішно, попри істерику Юрчика, на якого перехожі на Форумі зглядались і дивувались тому, що можна так верещати. Насправді, як виявилось, він просто недоспав :), що і поспішив виправити. Тому я спокійно паслася біля палаток ще більше години.
Хвалюся!
Мемуари Кондолізи Райс
Дисидент Вацлав Гавел (Д. Кайзер)
Не шкодую (про Едіт Піаф) (К. Бурке)
Це все видавництво Темпора, Київ
Теплі історії :) куда ж без них
Василь Стус - Вибрані твори - Смолоскип
Кіт на ім"я Сплет і Вдячний Сплет  (Роб Скоттон)
Картонна книжечка " У лісі, лісі темному" (І. Нехода)
П"ятикнижжя
це все - Видавництво Старого Лева
Ен із Ейвонлі (Л.-М. Монтгомері)
 і ще я роззорилась (бо інакше про ту ціну не скажеш) на м"яку гризибельну книжку для Юрчика "День Ясі"
21
Тай таке. Це був день перший :) Нині хочу ще!

п.с. Забула Історію України Капранових. Якщо нині не забуду ту книгу вдома, піду по автограф. Чомусь їхній автограф хочеться :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

May 2014

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627 28293031

Style Credit

  • Style: Dreamscape for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 01:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios