snizhna: (профіль)
[personal profile] snizhna
ото прочитала книгу-автобіографію про Коко Шанель.
Шанель К. Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой - e5.ru
я навіть не знала, що біжутерія і дамська сумочка на пасочку чи ланцюжку - це її винаходи. крім того - шкіряний салон авто, плащ дощовик і ще багато чого. направду - вона геніальна. трошки не сподобалось мені як вичитана книга. ну і мені так видається, що перекласти це все можна було краще. в плані літературного аспекту. ну але то таке. все одно було дуже цікаво. це ж писала саме ВОНА.
так от після цієї книги переглянула кіно з Одрі Тоту, яке колись мене змусило шукати саме цю  книгу і не знайти тоді, і ото ще одне зараз гортаю. і мене безкінечно дивує - як і заради чого? можна взяти одне ім"я реальної і мегацікавої людини і написати (а потім зняти) під це якусь туфту далеку від правди, життя і дійсності? зробити з мегавпевненої харизматичної жінки якусь нюню (це я про друге кіно 2008 року випуску). мая твая ні панімать... і головне - зачєм?
та й таке.
п.с. прийшла мені думка до голови колекціонувати автобіографічні і біографічні книги. але ж місця нема. і тих декілька полок, якими я так тішилась у новій шафі, вже практично заставлені. ну але то таке...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

May 2014

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627 28293031

Style Credit

  • Style: Dreamscape for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 10:49 am
Powered by Dreamwidth Studios